Winnen op de energiemarkt
De circulaire toekomst is in CUIJK al begonnen
Winnen op de energiemarkt
Winnen op de energiemarkt
  • © 2023 BECC BV 0

Winnen op de energiemarkt

Een energiecentrale flexibel maken om in te spelen op balansvraagstukken van het Nederlandse elektriciteitsnet is een duurzame doelstelling, maar wordt zo’n investering rendabel? En wat voor keuzes moet de beheerder dan maken? BECC zocht in samenspraak met Greenchoice en Spectral naar de optimale oplossing.
Dat het met BECC zo snel is gelukt, is een bijzondere prestatie.
Jurgen Duivenvoorden van Greenchoice

Variabele opbrengsten

Met prijzen die per kwartier kunnen wisselen, contracten die een dag vooruit kijken en de onzekerheid over de opbrengsten van zon en wind vereist de Nederlandse energiemarkt 24 uur per dag aandacht. Zelf doen is voor een bedrijf als BECC ondoenlijk, nog los van de noodzakelijke vergunningen. Daarom zijn over de commerciële en technische aansturing contracten gesloten met energiebedrijf Greenchoice en Spectral, dat software ontwikkelt om gecombineerde installaties aan te sturen.
Opgewekte energie die door BECC niet als warmte aan de buren op het industrieterrein wordt geleverd, is bestemd voor het elektriciteitsnet. In andere situaties, bijvoorbeeld als het hard waait én de zon uitbundig schijnt, kan de BECC Energy Hub juist elektriciteit afnemen en opslaan. Zo’n verbinding mag niet iedereen maken vanwege de risico’s op storingen die het hele Nederlandse net kunnen treffen, en daar komt Greenchoice om de hoek kijken.
“Wij verzorgen de toegang tot de energiemarkt voor alle assets van BECC, dus zowel de biomassacentrale als de batterij en de e-boiler”, zegt manager trading & forecasting Jurgen Duivenvoorden van Greenchoice. Als aanbieder van uitsluitend groene stroom heeft Greenchoice ook een eigen belang bij de samenwerking. “De combinatie van opslag en flexibele inzet van de e-boiler is cruciaal om als energiebedrijf meer ruimte te maken voor zon en wind op het elektriciteitsnet. Wij kunnen bepalen wat voor BECC de optimale inzet is, zowel voor het commerciële rendement als voor de bijdrage aan de balans in de stroomvoorziening.”


BECC bijzonder snel

Greenchoice heeft ervaring met batterijsystemen bij de eigen windparken Hellegatsplein (sinds 2020) en Hartelkanaal (2019), waar ze elektriciteit opslaan als het zo hard waait dat er te veel stroom wordt geproduceerd voor de vraag van bedrijven en consumenten. Toen was dat nog een nieuwe ontwikkeling, inmiddels staan er vele honderden projecten op stapel – al is het volgens Duivenvoorden niet eenvoudig om ze tot uitvoering te brengen. “Dat het met BECC zo snel is gelukt, is een bijzondere prestatie. Netbeheerders hebben het binnen de regels van nu moeilijk om dit soort projecten tot uitvoering te brengen, hoe belangrijk het ook is om de energietransitie te versnellen.”
Voor Spectral waren de biomassacentrale en de e-boiler in de Energy Hub een nieuw verschijnsel. Technisch projectmanager Julian Croker: “We hebben weer veel geleerd over integratie. Er zijn zoveel raakpunten, interfaces en betrokkenen die allemaal hun eigen expertise hebben. Voor ons draait het om de optimale strategie om markten en diensten van de Energy Hub op elkaar af te stemmen en rendement te behalen.”
Belangrijk onderdeel van de puzzel was de vraag of de BECC-aansluiting op het elektriciteitsnet verzwaard zou moeten worden. Technisch gezien altijd plezierig maar om andere redenen juist liever niet, zo’n maatregel zou veel tijd en geld kosten. Croker: “Op de bestaande aansluiting moesten de batterij, de e-boiler en de biomassacentrale dan met elkaar in balans blijven in alle mogelijke situaties. Eigenlijk is dat een interessante optimalisatievraag. We moesten ervoor zorgen dat we financieel, in de regulering en bij de apparatuur alle vinkjes konden zetten. Dat is ingewikkeld en het is het belangrijkste wat Spectral doet. Zo hebben wij het mogelijk gemaakt om in de batterij en de e-boiler te investeren terwijl rendement en impact optimaal zijn binnen de bestaande aansluiting op het net.”

Het blijft ondanks ieders ervaring en gedetailleerde voorbereidingen spannend of de praktijk in loop van 2023 gaat overeenstemmen met de verwachtingen. BECC heeft er alle vertrouwen in, zegt Gertjan de Jong: “Een zeer vernieuwend project als dit past perfect bij BECC, wij zoeken steeds naar vernieuwing en innovatie, ook al zijn daar financieel enige risico’s aan verbonden. Want wij geloven op basis van onze ervaring dat innovatie uiteindelijk tot extra rendement leidt.”

Ook Duivenvoorden van Greenchoice is ervan overtuigd dat de Energy Hub zich meteen gaat bewijzen: “Het geheim van dit succes houden we voor onszelf. De basis is dat we een betrokken partij zijn voor de netbeheerder en dat we duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat we wel en niet kunnen doen met de BECC Energy Hub. Een betrouwbare partner zijn is onze gezamenlijke kracht in dit soort projecten.”