Energie transitie beleid
De circulaire toekomst is in CUIJK al begonnen
Beleid voor de toekomst
Beleid voor de toekomst
  • © 2023 BECC BV 0

Beleid voor de toekomst

Lokale energie

De Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) werkt op regionale biomassa, voornamelijk snoeihoutchips uit de omgeving. Deze reststromen van afvalmateriaal krijgen in onze installatie een nuttige toepassing doordat we er groene stroom mee opwekken en industriële warmte. We leveren circa 20 Megawatt elektriciteit, voldoende voor circa 35.000 huishoudens, en 20 Megawatt stoom aan onze warmteklanten Essity, Berry Global en sinds kort Duynie Ingredients op het industrieterrein in de haven van Cuijk. Jaarlijks scheelt dit het opstoken van 20 miljoen kubieke meter aardgas, ofwel het verbruik van zo’n 13.000 huishoudens.

Ondernemers en arbeidsplaatsen

De ontwikkeling van het duurzame warmtenet heeft gezorgd voor vestiging van nieuwe bedrijven met extra werkgelegenheid. Er is in Cuijk nog ruimte voor meer nieuwe ondernemers die onze warmte kunnen gebruiken. Duurzame industriële warmte leveren is een van de grootste uitdagingen in de energietransitie: voor biomassa bestaan nog geen realistische alternatieven. Duurzame warmte uit biomassa heeft dan ook de voorkeur in het provinciale beleid. Wij onderzoeken of het BECC-stoomnet in de toekomst ook kan leveren aan woningen en kantoren.

Best mogelijke rookgasreiniging

BECC voldoet aan de strengste Europese en Nederlandse emissienormen voor grootschalige productie-installaties. Onze biomassacentrale heeft zulke geavanceerde filters en katalysatoren dat we ruim onder de emissiegrenswaarden blijven. Omwonenden hebben dan ook geen last van onze installatie. We investeren voortdurend om de impact op onze omgeving zo gering mogelijk te houden.
Met de herstart van de BECC in 2015 hebben de vier initiatiefnemers een fantastische stap gezet om het bedrijventerrein "Haven Cuijk" een nieuwe impuls te geven. Wij zijn als gemeente bijzonder blij met de aanleg van het duurzame warmtenet, wat er onder meer toe heeft geleid dat er een nieuwe fabriek is gebouwd door Duynie Ingredients. Met BECC werken we graag verder om het hele industrieterrein klimaatneutraal te maken!
Drs. M.F.R.A. (Maarten) Jilissen, wethouder Economische Zaken

Het eerste energieneutrale industrieterrein in Nederland

Wij zijn trots op onze lokale rol die uniek is in Nederland. Onze grondstoffen betrekken wij regionaal en onze energie leveren wij lokaal. Slepen met materialen over de aardbol past niet in het circulaire denken dat bij de opstart van BECC centraal heeft gestaan en dat onze leidraad is gebleven. Om ons circulaire gedachtengoed kracht bij te zetten, doen wij er alles aan om het industrieterrein waar wij gevestigd zijn, energieneutraal te maken. Dat vraagt om visie en lef van de andere bedrijven. De eersten hebben al aangehaakt en het plan voor verdere stappen wordt in de loop van het volgend jaar uitgerold.
Stacks Image 37
Illustratie: Lokaal industrieterrein energie neutraal
Onze inspanningen zijn mede mogelijk dankzij de ondersteuning van Smart Energy Link (SEL).
Stacks Image 59
Stacks Image 62
Stacks Image 65