Vergunningen voor Energy Hub zijn maatwerk
De circulaire toekomst is in CUIJK al begonnen
Ook vergunningen voor <br>Energy Hub zijn maatwerk
Ook vergunningen voor <br>Energy Hub zijn maatwerk
  • © 2023 BECC BV 0

Ook vergunningen voor
Energy Hub zijn maatwerk

Geen bochtjes afsnijden om het project snel van de grond te krijgen, de uitbreiding van de BECC-biomassacentrale tot Energy Hub Cuijk moest voldoen aan alle normen, waarden en regels. Projectleider Guus Bengsch: “Deze locatie ligt onder een vergrootglas, toch is het best vlot gegaan.”

Verwarring ligt op de loer als het papierwerk rond opslagsystemen in de energiemarkt aan de orde komt. Bengsch, met Green Energy Storage een voorloper op de Nederlandse markt: “Allereerst is de vraag welke regelgeving nu precies van toepassing is. Ik doe vaker dit soort projecten, maar op dit moment hebben de meeste ambtenaren van omgevingsdiensten er nog geen ervaring mee. Het is een uitdaging om regels goed te lezen en te interpreteren.”
Bestaande regels zijn nog niet toegesneden op de nieuwe technieken en mogelijkheden, dus een landelijke werkgroep van overheid en bedrijfsleven werkt aan nieuwe normen. “Kun je die alvast gebruiken, ook al zijn ze nog in concept? Nee, want dan ben je niet in overeenstemming met de geldende wetgeving en over onderdelen van die nieuwe norm zijn nog serieuze discussies gaande.”
Bengsch noemt het vergunningenwerk ook wel een ontdekkingsreis die hij aflegt met het bevoegd gezag door regelgeving die niet precies past bij de gezamenlijke doelstelling. “En ik heb groot respect voor de ambtenaren die dit pad bewandelen om vast te stellen hoe alles in elkaar steekt. Aan het eind van dat pad is het eigenlijk relatief simpel. Wij produceren geen kilometers papier als we de aanvraag eenmaal indienen.”

Dossier leidt tot opwinding

Toch waren er nogal wat gesprekken nodig met de omgevingsdienst, die verantwoordelijk is voor de diverse vergunningen. Daarbij gelden strikte veiligheidsvoorschriften en milieueisen, terwijl ook de brandveiligheid gegarandeerd moet zijn. Het toevoegen van een batterij betekende hernieuwde aandacht voor de hele installatie. “Juist omdat het allemaal nieuw is, moesten we onze zaakjes extra goed op orde hebben. En natuurlijk hebben we ons wel eens opgewonden over dit dossier, maar ik weet dat een instantie die vergunning verleent ook geen risico’s kan lopen. Industrieterreinen liggen onder het vergrootglas in Nederland, je wilt niet dat de hele wereld over je heen valt. De mensen van de omgevingsdienst hebben het keurig gedaan.”
BECC was ook een uitzonderlijk project omdat de batterij werd gekoppeld aan een bestaande biomassacentrale. Het merendeel van de batterij-opslag in de Nederlandse energiemarkt draait om zonnepanelen of windparken, waarvan de eigenaar beseft dat het voordelig kan uitpakken om de geproduceerde stroom een tijdje vast te houden, afhankelijk van de marktprijzen. “Zonneparken en windparken zijn nieuwer en ze gebruiken meer gestandaardiseerde materialen. Bij BECC is vanouds alles op maat gemaakt. De menselijke factor is daardoor veel belangrijker geweest bij dit project.”
In het geheel van protocollen, software, computers, pompen, afsluiters en meer moet je zeker weten dat alles precies goed werkt.
Julian Croker, Technical Project Manager Team Lead bij Spectral

Papierwerk en gevaarlijke stoffen

Ook als duidelijk is welke regels van toepassing zijn, moet de uitbreiding daar wel aan voldoen om groen licht van de omgevingsdienst te krijgen. Hans Roelofsen van All4data, biochemicus met ervaring als vergunningverlenende ambtenaar, stond BECC terzijde in deze fase van het proces. Naast de vraagstukken rond gevaarlijke stoffen en het vertalen van allerlei papierwerk ging dat ook om bouwkundige kwesties.
Roelofsen: “Je verwacht het misschien niet, maar om de e-boiler neer te kunnen zetten was versteviging van de bodem nodig. Diep graven om een fundering aan te leggen was geen optie, want het gaat mogelijk om een waardevol archeologisch bodemarchief. Gelukkig konden we volstaan met een oriënterend onderzoek en was de versteviging zonder omvangrijk graafwerk mogelijk.”
Het papierwerk voor de Alfen-batterij waar Chinese onderdelen in zitten had meer voeten in de aarde. “Door de ervaring met elektrische auto’s is inmiddels veel bekend over de risico’s van accupakketten. Zulke Nikkel-Ion-batterijen kunnen ontbranden en dan versnelt dat vuur zichzelf. Na een niet te blussen brand van zo’n auto in een parkeergarage staat het overheidsapparaat op scherp. Van ontwerp tot ingebruikname, alles rond accu’s wordt onder de loep gelegd.”
All4data kon wijzen op een reeks garanties en voorzieningen die in het ontwerp voor de BECC-batterij zijn verwerkt. Roelofsen: “Bij een eventuele calamiteit is de installatie erop ingericht dat een brand niet groter wordt. Alles is ingedeeld in kleine compartimenten en het geheel is voorzien van brandmuren. Belangrijk is ook dat de accu’s van Alfen afwijken van de traditionele opzet. De brandversnellende eigenschappen zijn teruggedrongen. Het systeem voldoet daarmee volledig aan de regelgeving.”

En hoe zit dat met de boiler?

Roelofsen: “Die warmt water op, dus daar zijn geen gevaarlijke stoffen aan de orde. En aangezien de ingeschakelde partijen beschikken over alle certificeringen, was snel aan te tonen dat aan de bedrijfsveiligheid geheel wordt voldaan.”
Achter al dat papier ligt de fysieke wereld van de centrale, de e-boiler en de batterij met hun samenspel van installaties en software. Julian Croker, Technical Project Manager Team Lead bij Spectral, hamert dan ook op vasthouden aan nauwkeurigheid en garanties. Spectral leverde alle softwarekoppelingen en besturing, waar intensief contact voor nodig was met alle fabrikanten en leveranciers. “In het geheel van protocollen, software, computers, pompen, afsluiters en meer moet je zeker weten dat alles precies goed werkt, van de eenvoudigste kabel aan een meetinstrument tot de aansturing van een regelklep. Het draait om 100 procent betrouwbaarheid en dat maakt het zo’n uitdaging.”