BECC voor een circulaire toekomst
De circulaire toekomst is in CUIJK al begonnen
<i>De circulaire toekomst</i> <i>is in Cuijk al begonnen.</I>
<i>De circulaire toekomst</i> <i>is in Cuijk al begonnen.</I>
  • © 2023 BECC BV 0

De circulaire toekomst is in Cuijk al begonnen.

BECC, motor van duurzaamheid

De Bio Energie Centrale Cuijk is de trotse leverancier van groene stroom en duurzame warmte aan de industrie in ons werkgebied. Onze energiebronnen zijn resten snoeihout, sloophout en papierslib uit de omgeving, materiaal waarvoor geen andere nuttige bestemming is. BECC voldoet aan de strengste emissienormen zodat de omgeving wel profijt maar geen last van ons heeft. We zijn trots op onze leidende positie in de verduurzaming van Noordoost-Brabant. Onze missie: het hele industrieterrein in Cuijk klimaatneutraal maken, uiterlijk in 2030.

Lokaal verankerd

BECC is een energiebedrijf met een sterke lokale verankering. De bio-energiecentrale is in 1999 begonnen met de productie van groene stroom, ondersteund door overheidssubsidie. De toenmalige eigenaar Essent/RWE zette de installatie in 2010 stil toen de subsidie stopte. In juni 2015 hebben vier ondernemende experts samen de centrale overgenomen en weer opgestart, met NIBC Bank als investeerder en met ondersteuning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de gemeente Cuijk.

Regionale biomassa

BECC gebruikt voornamelijk regionale biomassa uit reststromen. Grotendeels gaat dit om snoeihout uit de regio, een cirkel van 100 kilometer rond Cuijk. Ongeveer een kwart van onze brandstof is sloophout dat eerder een nuttige bestemming heeft gehad. Daarnaast verwerken we een kleine fractie papierslib van één van onze klanten, papierfabriek Essity. Doordat we ons uit principe beperken tot deze grondstoffen, verdwijnt er geen vierkante meter bos voor de energie van BECC en blijft de milieu-impact minimaal.
Stacks Image 103
Illustratie: Grondstoffen leggen maximaal 100km af

Trots op weg naar een klimaatneutraal industrieterrein

Met onze klanten en leveranciers werken we vol overtuiging verder aan de verduurzaming van Noord-Brabant op basis van regionale biomassa. BECC is de grootste duurzame opwekker met lokale biomassareststromen van Noord-Brabant en we zijn trots op onze bijzonder lage milieu-impact per opgewekt MWh. Onze partners en wij zien een klimaatneutraal industrieterrein als een droom die we samen werkelijkheid zullen maken.

Onze inspanningen zijn mede mogelijk dankzij de ondersteuning van Smart Energy Link (SEL).
Wij zijn als gemeente bijzonder blij met de aanleg van het duurzame warmtenet, wat er onder meer toe heeft geleid dat er een nieuwe fabriek is gebouwd door Duynie Ingredients. Met BECC werken we graag verder om het hele industrieterrein klimaatneutraal te maken!
Drs. M.F.R.A. (Maarten) Jilissen,
wethouder Economische Zaken

Regionaal

Biomassabrandstof uit de omgeving, transport over maximaal 100 kilometer. We
produceren warmte voor het lokale netwerk en groene stroom voor iedereen.

Vernieuwend

Duurzame centrale volgens de nieuwste inzichten, met regionale grondstoffen en
hypermoderne filtertechnologie. Onze milieubelasting is de laagste van het land.

Circulair

Onze regionale kringloop van groeien, snoeien en energie opwekken houdt de CO2-
uitstoot en -opname in balans.

Fossielvrij

Biomassacentrales maken het in combinatie met zon, wind en waterkracht mogelijk
afscheid te nemen van vervuilende fossiele brandstoffen.