Maak kennis met BECC
Maak kennis
Maak kennis met BECC
Maak kennis met BECC
  • © 2023 BECC BV 0

Maak kennis met BECC

Groene stroom wordt opgewekt uit ‘duurzame’ bronnen, oftewel schone en onuitputtelijke bronnen: de zon, wind, water en biomassa. In tegenstelling tot grijze stroom, die wordt opgewekt door de verbranding van aardolie, aardgas of steenkool, is groene stroom een stuk beter voor het milieu.
De Bio Energie Centrale Cuijk produceert groene stroom met biomassa, grotendeels van snoeihout. Dit versnipperde materiaal wordt in de ketel verbrand. Wie groene stroom afneemt, zorgt voor beperking van het gebruik van de fossiele brandstoffen aardolie, aardgas en steenkool. Alle stroom die wordt opgewekt door energieleveranciers, zowel groene als grijze stroom, komt echter op hetzelfde elektriciteitsnet terecht. De elektriciteit uit het stopcontact is dus altijd hetzelfde product, maar het gaat om de manier van opwekken die het label ‘groen’ of ‘grijs’ oplevert.
Lees hier en hier meer over Groene Stroom en Garanties van Oorsprong.

Waarom is biomassa groen?

Er bestaan nog wat misverstanden over het groene label voor energie uit de verbranding van biomassa. Er vindt immers nog steeds verbranding plaats, waarbij het broeikasgas CO2 vrijkomt. Toch is deze stroom duurzaam als onderdeel van een CO2-kringloop: toen het hout groeide, heeft het dezelfde hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer opgenomen – en bij ons gaat het ook om een regionale kringloop, aangezien BECC alleen biomassa inkoopt uit een cirkel van 100 kilometer rond Cuijk. Als we deze reststromen niet zouden verbranden in onze ketel, worden ze gecomposteerd. Ook daarbij komt CO2 vrij.
Stacks Image 61
Illustratie: Circulaire biomassa energie centrale

Echt regionaal

De regionale kringloop is een belangrijk verschil met andere biomassacentrales die zogeheten pellets stoken, geperst hout waar vaak hele bomen voor worden gebruikt. De handel in pellets omspant de hele wereld, Nederland importeert ze onder andere uit de Verenigde Staten en de Baltische Staten. Bij BECC zijn zulke pellets niet nodig en niet welkom.

Hoe de kringloop precies in zijn werk gaat, zie je hieronder in het filmpje van de Algemene Vereniging Inlands Hout over de bijdrage van biomassa aan duurzame energie.

Raakt biomassa op?

Uiteraard is er een beperkte hoeveelheid biomassa beschikbaar. Ook wij vinden dat onze centrale niet meer hout moet gebruiken dan er jaarlijks groeit in ons gebied. Doordat we onze regionale leveranciers goed kennen, kunnen we goed in de gaten houden hoeveel snoei- en sloophout er beschikbaar is. Er is ruim voldoende biomassa beschikbaar om BECC te laten draaien en groeien, zo laten diverse onafhankelijke onderzoeken zien. Groene stroom uit biomassa is één van de oplossingen om te stoppen met het opmaken van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn zon, wind en waterkracht net zo noodzakelijk. Het grote voordeel van biomassa is dat het kan worden opgeslagen en dus altijd inzetbaar is, ook als het niet waait en in de nacht.
De duurzame elektriciteitsproductie op basis van regionale reststromen is een aanvulling op ons portfolio van groene stroom ,als de wind niet waait en de zon niet schijnt, voor onze particuliere klanten bij Huismerk Energie en voor onze zakelijke klanten bij de Groene Stroomfabriek.
Peter den Biesen, Algemeen directeur 'de Groene Stroomfabriek'

Kom langs op onze open dagen

Er is heel veel te vertellen en te leren over groene stroom, biomassa en circulaire systemen. BECC wil lokaal het verschil maken in de eerste stappen naar een beter milieu, want onze keuzes in energievoorziening leggen de basis voor het leefklimaat van toekomstige generaties. Een aantal maal per jaar laten wij op een open dag zien wat we doen en wat we willen bereiken. Ons terrein is dan na inschrijving toegankelijk. Meld je hier aan en ontvang bericht wanneer er weer een open dag gepland is.

Werk mee aan de toekomst

Studenten zijn de toekomst. Wij genieten van de frisse ideeën die wij regelmatig van jongeren horen. Zij denken onbevangen en streven onbekommerd naar een betere en eerlijke wereld. Om dit denken te stimuleren, schrijft BECC jaarlijks een opdracht uit voor leerlingen van middelbare scholen: breng ons op nieuwe ideeën voor een beter milieu en nog duurzamere energieproductie.