Smart Energy Link (SEL)
  • © 2023 BECC BV 0

Stacks Image 43
Stacks Image 46
Stacks Image 53

SEL

Smart Energy Link (SEL) is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland (Interreg V), dat op 6 juni 2017 door de Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen - Nederland 2014-2020 is goedgekeurd. Het project SEL is er op gericht om de haalbaarheid van lokale Smart Grids aan te tonen en in praktijk te demonstreren. Uniek voor dit project is dat er gekeken wordt naar alle energiestromen: (duurzame) elektriciteit én warmte. Via het project willen we aantonen dat door het lokaal afstemmen en afhandelen van verschillende energiestromen veel efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden en dit zowel voor de producent, consument als de netbeheerder.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) fungeert als één van de projectpartners binnen SEL, de doelstelling van SEL ligt in lijn met de huidige ontwikkelingen die nodig zijn om het energie- en grondstofgebruik op de industrieterreinen in de Provincie Noord-Brabant te verbeteren.

Concreet wordt door de BOM binnen het project SEL ook demonstratie van een smart energie grid aangelegd vanaf een bestaande biomassacentrale te Cuijk. (BECC) ondersteund. Een van de projectgebieden is dus het industrieterrein Haven Cuijk waar de Bio Energie Centrale Cuijk gevestigd is.

Met dit project wordt de verdere verduurzaming en de ontwikkeling van een smart energienet vormgegeven.
Met ondersteuning van SEL zijn diverse studies (onder andere naar een directe lijn en een optimalisatie/nominatietool voor BECC en haar klanten) uitgevoerd en is de stoom en heet water aansluiting van een grote industriële klant Duynie Ingredients gerealiseerd en het distributiecentrum van Essity aangesloten op het retourcondensaat.

Dit project wordt met SEL BEC CUIJK aangeduid.